Çydamly ýeňleri kesiň CE HPPE En388 Aýna bagynyň gollary kesiş derejesine 5 ýeň

Gelip çykan ýeri: Jiangsu, Hytaý
Marka ady: Sonice / özleşdirilen
Model belgisi: FQG112701
Haryt: En388 Çydamly iş ýeňleri 5-nji dereje kesmek ýeňleri
Material: 42% HPPE, 15% neýlon, 15% spandex, 15% poliester, 13% aýna süýüm
Reňk: özleşdirilen
Programma: Çydamly ýeňleri kesiň
Ölçegi: S- XL
Gap: 1 jübüt sumkada 1 jübüt, 1 kartonda 100 basgançak
Şahadatnama: EN388


Haryt jikme-jigi

Zawodyň güýji

Gaplamak we eltip bermek

Birnäçe şahadatnamaňyz bar

Müşderini öwmek

Önümiň beýany

 • Önümler bilen tanyşlyk

Önüm materialy: HPPE + neýlon + spandeksden ýasalan, ajaýyp kesiş garşylygyny üpjün etmek bilen bir hatarda çeýeligi we rahatlygy göz öňünde tutýar.Ellerimizi çyzmak we kesmek howpundan goraň.
Önüm aýratynlyklary:
1. Barmak we tegelek agyz stillerini goşmak bilen iki dizaýn bilen kesişe garşy süýümden ýasalan;
2. Gol goragyny artdyryp biler;
3. Bilegiňizi çyzmak ýa-da kesmek howpundan gaça durup biler;
Ulanylýan çäk:
1. Gurluşyk pudagy
2. Awtoulag pudagy
3. Metal möhürlemek we galyndy öndürmek
4. Aýna we farfor pudagy

 • Ulanyjy görkezmesi

1.Ellikleriň göz öňünde tutulan işe laýykdygyny barlaň.
2.Ellikleri diňe arassa, gury elleriň üstünde goýuň.
3.Ellikleriň gözýaşlaryň ýa-da çekmeleriň ýokdugyna we ýagdaýynyň gowydygyna göz ýetiriň.
4.El ýuwmak we el guratmak, demir ýok.
5.Göni gün şöhlesinde ýa-da çygly ýa-da çygly ýerlerde saklamaň.

Jikme-jik çyzgy

1
2
Mehaniki iş ellikleri02

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Mehaniki iş ellikleri11

  Mehaniki iş ellikleri8

  Mehaniki iş ellikleri9

  Mehaniki iş ellikleri10

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň