Biz hakda

1

Kompaniýanyň tertibi

“Lianyungang Sonice Industry Co., Ltd.”, şol sanda Howpsuzlyk ellikleriniň ýokary hilli önümidirMehaniki ellikler, Täsirli ellikler, Çydamly ellikler, Sport ellikleri we Bag ellikleri kesiň.Müşderiniň isleginiň artmagy sebäpli, önümlerimiziň arasynda Howpsuzlyk eşikleri, Howpsuzlyk kaskalary, Howpsuzlyk aýakgaplary bar.

Gözleg-agtaryş toparymyz Hytaýda meşhur hünär institutlarynda işleýän pudak hünärmenlerinden durýar. Olaryň hemmesinden köp zat bar 10 ýyl pudakda tejribe toplap, önüm öndürijilik dizaýny, ygtybarlylyk dizaýny, daşky gurşawa uýgunlaşma dizaýny we hil gözegçiligi we ş.m. baý mikrotolkun.

Durnuk 2008-nji ýylda, Sonice Industry, Howpsuzlyk elliklerini has köp öndürýär 15 ýyl.Bizde bar 300+ häzirki wagtda işleýän, köpüsi biziň üçin has köp işleýär 10 ýyl, bize bäsdeşlik bahasy, Çalt eltip bermek, Iň gowy hilli edýär.SONICE tarapyndan üpjün edilen her önüm, eltilmezden öň dört gezek barlanar.Çig mal gelende barlarys, önümçilik liniýasynda ýarym taýýar önümleri ikinji gezek gözden geçireris, gaplamadan ozal taýýar önümi barlarys we ahyrynda gaplanan önümçiligiň tötänleýin barlagyny geçireris.

Şunça ýyllap dowam eden tutanýerlilikden we tagallalardan soň, indi Europeewropada, Demirgazyk Amerikada, Günorta Amerikada, Aziýada, Eastakyn Gündogarda 1000-den gowrak müşderi bilen hyzmatdaşlyk edýäris we olaryň sany çalt artýar.Esasy müşderilerimiz Amerika, Kanada, Braziliýa, Çili, Italiýa, Daniýa, Germaniýa, Awstriýa, Ispaniýa, Günorta Afrika, Tunis, Malaýziýa, Şri-Lanka, Günorta Koreýa, BAE, Saud Arabystany, Russiýa, Awstraliýa we ş.m.

bever-akademiýa-aýratynlyk-synp-4

“Sonice Industry” ilki bilen üçüsini hemişe talap edip gelýärdi.

Müşderi birinji.

Hil birinji ýerde.

Baha birinji.

Öndüren markalarymyz

img8
img7
img6
img4
img5
img3
img2
img1

“Sonice Industries” -da hyzmatymyz we tejribämiz bilen buýsanýarys.Hünärmenler toparymyz, önümlerimiziň haýsy görnüşiniň islegleriňize laýykdygyny kesgitlemäge we iň amatly çözgüt bilen üpjün etmäge kömek eder.

liucheng

Umumy üstünlik üçin siziň bilen hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn.