SONICE täze täsir ellikleri maslahat berilýär

Diňe täsirlere çydamly bolman, eýsem elleriňizi gowy gorap bilýän, kesmäge garşy we skidka garşy funksiýalary hem bar.Yzky bamperler TPR-den ýasalýar, bu iş wagtynda bogunlaryňyzy şikeslerden gorap biler we gurluşyk, senagat, ulag we beýleki ugurlardaky islendik howply işe ulanylyp bilner.

Aşakdaky täze modellerimizi gözden geçiriň we gyzyklanýan bolsaňyz, bize e-poçta iberip bilersiňizroland@soniceindustry.com, Size mugt nusga bereris

fotobank (1) fotobank fotobank (2) fotobank (3) fotobank (6) fotobank (5) fotobank (4)


Iş wagty: -20anwar-11-2024