Mehaniki TPR çydamly agyr wezipe howpsuzlygy üçin ellikler

Gelip çykan ýeri: Jiangsu, Hytaý

Model belgisi: FZ112414
Marka ady: Sonice
Reňk: Greenaşyl
Ölçegi: S - XXL
Material: Poliester / Nitrile / TPR
Görnüşi: Mehaniki ellikler
Aýratynlygy: Täsirlere çydamly
Programma: Awtoulag senagaty, agaç işlemek, ulag


Haryt jikme-jigi

Zawodyň güýji

Gaplamak we eltip bermek

Birnäçe şahadatnamaňyz bar

Müşderini öwmek

Önümiň beýany

 • Önümler bilen tanyşlyk

1 coll Çaknyşykdan goramak üçin arka tarapda TPR dizaýny, palmada ýylylyk izolýasiýasy üçin Kewlar, elligiň berkligini sazlamak üçin bilekdäki Velcro dizaýny bar.
2 Hand Eliň üstünde we barmaklaryň doly uzynlygynda TPR täsirinden goramak.
3. Nebit we gaz burawlamak, çykarmak we gaýtadan işlemek, döwmek, gurallary iteklemek, magdançylyk, ýykmak, agyr gurluşyk, gämi duralgasy üçin amatly.

 • Ulanyjy görkezmesi

1.Ellikleriň göz öňünde tutulan işe laýykdygyny barlaň.
2.Ellikleri diňe arassa, gury elleriň üstünde goýuň.
3.Ellikleriň gözýaşlaryň ýa-da çekmeleriň ýokdugyna we ýagdaýynyň gowydygyna göz ýetiriň.
4.El ýuwmak we el guratmak, demir ýok.
5.Göni gün şöhlesinde ýa-da çygly ýa-da çygly ýerlerde saklamaň.

Jikme-jik çyzgy

主 图 _2
He97581e3ed0a42f29aeb2cb644c36bbba
Mehaniki iş ellikleri02

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Mehaniki iş ellikleri11

  Mehaniki iş ellikleri8

  Mehaniki iş ellikleri9

  Mehaniki iş ellikleri10

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň