Täsirlere garşy taktiki ellikleri goramak ýaryş guantlary motosiklli motosikl açyk gara çägeli zeýtun ellikleri

Esasy häsiýetler

Beýleki häsiýetler
Gelip çykan ýeri : Jiangsu, Hytaý
Marka ady : Sonice
Model belgisi : ZS08
Reňk : Gara çägeli zeýtun
Ölçegi : ML XL
Material : Poliester / Sintetiki deri / TPR
Type Taktiki ellikler / Täsirli ellikler
Aýratynlyk : Täsir / süýşmäge çydamly
Programma : Pyýada ýöremek, daga çykmak, açyk howada, atyş, taktiki


Haryt jikme-jigi

Zawodyň güýji

Gaplamak we eltip bermek

Birnäçe şahadatnamaňyz bar

Müşderini öwmek

Önümiň beýany

 • Önümler bilen tanyşlyk

Taktiki ellikler
Geýmäge çydamly material, barmaklaryňyzyň ujy dem alýar
Softumşak gabyk ýaraglary, ýumşak we amatly gorag
Velcro, sazlanyp bilinýän we berk
Palma süýşmeýän material, süýşmäge garşy köýnek, galyň zarba siňdirişi

 • Ulanyjy görkezmesi

1.Ellikleriň göz öňünde tutulan işe laýykdygyny barlaň.
2.Ellikleri diňe arassa, gury elleriň üstünde goýuň.
3.Ellikleriň gözýaşlaryň ýa-da çekmeleriň ýokdugyna we ýagdaýynyň gowydygyna göz ýetiriň.
4.El ýuwmak we el guratmak, demir ýok.
5.Göni gün şöhlesinde ýa-da çygly ýa-da çygly ýerlerde saklamaň.

Jikme-jik çyzgy

H95684acb556a49cf80d953878cd7baf7B.png_720x720q50
H9172ee0293b04ee898d39883f90ec9a9e.png_720x720q50
H584311dd1f0e43b3aa4b40eb3f34e60fo.png_720x720q50
Mehaniki iş ellikleri02

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Mehaniki iş ellikleri11

  Mehaniki iş ellikleri8

  Mehaniki iş ellikleri9

  Mehaniki iş ellikleri10

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň