Taktiki ellikler Gyşyň açyk howasy doly barmak tigir sürmek guantlary, atylýan elliklere çykmak

Esasy häsiýetler

Beýleki häsiýetler
Gelip çykan ýeri : Jiangsu, Hytaý
Marka ady ON SONICE

Model belgisi: ZS10
Önümiň ady act Taktiki ellikler
Material : Poliester
Sport görnüşi : Açyk sport
Reňk : Gara çägeli zeýtun Gara
Programma : Atyş, gezelenç, aw, daga çykmak, welosiped sürmek
Aýratynlyk ip Süýşmäge çydamly


Haryt jikme-jigi

Zawodyň güýji

Gaplamak we eltip bermek

Birnäçe şahadatnamaňyz bar

Müşderini öwmek

Önümiň beýany

 • Önümler bilen tanyşlyk

Açyk taktiki ellikler
EVA goragy
Eliň arkasyndaky EVA goragy, urmagyň lezzetini güýçlendirýär
Süýşmäge garşy we aşaga çydamly
Surfaceerüsti sürtülmäni ýokarlandyrmak üçin galyň goşa gatlak aşaga çydamly palma
Köp ssenariý peýdaly
Açyk welosiped sürmek, daglara çykmak, jeňňel gözlegleri, sport, gorag, fitnes

 • Ulanyjy görkezmesi

1.Ellikleriň göz öňünde tutulan işe laýykdygyny barlaň.
2.Ellikleri diňe arassa, gury elleriň üstünde goýuň.
3.Ellikleriň gözýaşlaryň ýa-da çekmeleriň ýokdugyna we ýagdaýynyň gowydygyna göz ýetiriň.
4.El ýuwmak we el guratmak, demir ýok.
5.Göni gün şöhlesinde ýa-da çygly ýa-da çygly ýerlerde saklamaň.

Jikme-jik çyzgy

H5c26829159404628bf11fc84cc61cdb1q
Mehaniki iş ellikleri02

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Mehaniki iş ellikleri11

  Mehaniki iş ellikleri8

  Mehaniki iş ellikleri9

  Mehaniki iş ellikleri10

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň