Çydamly ellikleri kesiň HPPE Kesişe garşy 5-nji derejeli Senagat binasynyň howpsuzlygy işi PU örtülen gurluşyk ellikleri

Beýleki häsiýetler
Gelip çykan ýeri : Jiangsu, Hytaý
Marka ady : Sonice / özleşdirilen
Model belgisi : FQG112702
Haryt : En388 4543 PU örtülen kesilen çydamly iş ellikleri 5-nji dereje Kesilen ellikler
Material : HPPE, PU
Reňk : özleşdirilen
Programma resistant çydamly ellikleri kesiň
Ölçegi : S- XXL
Aýratynlyk : çeýe, kesilen çydamly
Töleg : T / T, L / C, Western Union
1 paketde pack 1 jübüt, 1 kartonda 100 basgançak
Şahadatnama : EN388


Haryt jikme-jigi

Zawodyň güýji

Gaplamak we eltip bermek

Birnäçe şahadatnamaňyz bar

Müşderini öwmek

Önümiň beýany

 • Önümler bilen tanyşlyk

13 sany iňňe derejeli PU palma çümdürilmegine garşy
PU örtügi barmak yzlaryndan gaça durup, gowy guraklygy we ýagly ýer tutmagyny üpjün edýär
Elastik dokalan bilek

 • Önüm aýratynlyklary

Anti-kesmek
süýşmek
Geýmäge çydamly
Antistatik

 • Ulanylýan ssenariýler

Senagat, gurluşyk, awtoulag mehanikasy, agaç ussaçylygy

 • Ulanyjy görkezmesi

1.Ellikleriň göz öňünde tutulan işe laýykdygyny barlaň.
2.Ellikleri diňe arassa, gury elleriň üstünde goýuň.
3.Ellikleriň gözýaşlaryň ýa-da çekmeleriň ýokdugyna we ýagdaýynyň gowydygyna göz ýetiriň.
4.El ýuwmak we el guratmak, demir ýok.
5.Göni gün şöhlesinde ýa-da çygly ýa-da çygly ýerlerde saklamaň.

Jikme-jik çyzgy

1
2
3
4

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Mehaniki iş ellikleri11

  Mehaniki iş ellikleri8

  Mehaniki iş ellikleri9

  Mehaniki iş ellikleri10

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň