Täsirli çydamly ellikler TPR Gorag mehaniki zarba siňdiriş Senagat iş ellikleri

Gelip çykan ýeri: Jiangsu, Hytaý
Marka ady: Sonice / özleşdirilen
Model belgisi: FZ112415
Haryt: Nebite garşy çäge ellikleri çydamly täsir mehaniki iş elliklerini kesýär
Material: PVC, nitril, HPPE
Reňk: özleşdirilen
Programma: senagat mehaniki ellikleri
Ölçegi: S- XXL
Yzyna: TPR
Aýratynlyk çeýe: täsire garşy, çydamly


 • :
 • Haryt jikme-jigi

  Zawodyň güýji

  Gaplamak we eltip bermek

  Birnäçe şahadatnamaňyz bar

  Müşderini öwmek

  Önümiň beýany

  • Önümler bilen tanyşlyk

  Bu yrgyldylara garşy elliklerimiz.
  Rahatlyk eli üçin üznüksiz trikota l astar.
  Palma we bäş barmak bilen örtülen lateks şok siňdirýär we güýçli zarba goragyny üpjün edýär.
  EN ISO1019: 2013-de synag edilişi ýaly ajaýyp yrgyldy goragy.
  Tutmak häsiýetine päsgel bermeýän we tutuş şertlerde doly zarba goramagyny üpjün edýän üýtgeşik blok lateks padleri.
  Ajaýyp aşgazan we ýyrtyk garşylyk

  • Ulanyjy görkezmesi

  1.Ellikleriň göz öňünde tutulan işe laýykdygyny barlaň.
  2.Ellikleri diňe arassa, gury elleriň üstünde goýuň.
  3.Ellikleriň gözýaşlaryň ýa-da çekmeleriň ýokdugyna we ýagdaýynyň gowydygyna göz ýetiriň.
  4.El ýuwmak we el guratmak, demir ýok.
  5.Göni gün şöhlesinde ýa-da çygly ýa-da çygly ýerlerde saklamaň.

  Jikme-jik çyzgy

  6
  5
  Mehaniki iş ellikleri02

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Mehaniki iş ellikleri11

  Mehaniki iş ellikleri8

  Mehaniki iş ellikleri9

  Mehaniki iş ellikleri10

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň